Erasmus

Najważniejszy jest klimat, czyli polsko-fiński tydzień w Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu

W grudniu w murach naszego liceum gościliśmy nauczycieli i uczniów ze szkoły partnerskiej ForssanYhteislyseo z Forssy w Finlandii. Tematem przewodnim wymiany młodzieży była ekologia i promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy projektu poznali ofertę edukacyjną naszej szkoły, tradycję, historię Małogoszcza oraz województwa świętokrzyskiego. Grupa spotkała się Panem Mariuszem Piotrowskim-Burmistrzem Miasta i Gminy Małogoszcz, na terenie szkoły […]

Najważniejszy jest klimat, czyli polsko-fiński tydzień w Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu Read More »

„Pantarhei”, czyli wodny Erasmus+ małogoskich licealistów

Myśl Heraklita z Efezu towarzyszyła w minionym tygodniu uczestnikom realizującym projekt „Water as the treasure of future”. Wraz z partnerami z Turcji, Rumunii i Włoch gościliśmy w zaprzyjaźnionej szkole BornovaAnadoluLisesi w İzmirze.  Była to bardzo ważna, podsumowująca trzyletni projekt mobilność. Przygotowany przez tureckich gospodarzy program skupiał się głównie na edukacji ekologicznej. W zrozumieniu problematyki związanej

„Pantarhei”, czyli wodny Erasmus+ małogoskich licealistów Read More »

Małogoscy licealiści spędzili fantastyczny tydzień na Sardynii!

Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu wspólnie z partnerami z Rumunii, Turcji i Włoch realizuje ekologiczny projekt Erasmus+ „Water as the Treasure of Future”. Tym razem licealna młodzież miała możliwość pracy w zaprzyjaźnionej szkole I.I.S.SebastianoSatta w Macomer i przeżycia wspaniałej przygody we włoskich okolicznościach przyrody. W ramach obowiązkowych zadań nasze uczennice zaprezentowały wyniki badań z analizy sytuacji

Małogoscy licealiści spędzili fantastyczny tydzień na Sardynii! Read More »

Tydzień pod hasłem wody: Water as a lifeline for humanity, czyli projekt Erasmus+ w Liceum w Małogoszczu.

W minionym tygodniu małogoskie liceum w ramach realizacji projektu Erasmus+: „Water as the Treasure of Future” gościło młodzież i nauczycieli ze szkół partnerskich: z Turcji, Rumunii i Włoch. Mobilność rozpoczęła się wizytą w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz i spotkaniem z Panem Burmistrzem Mariuszem Piotrowskim, Panią Dyrektor Renatą Smagacz i Panią Dyrektor Anną Nosal. Następnie

Tydzień pod hasłem wody: Water as a lifeline for humanity, czyli projekt Erasmus+ w Liceum w Małogoszczu. Read More »

Małogoscy licealiści z wizytą w Finlandii

Uczniowie Liceum w Małogoszczu w ramach programu Erasmus + odbyli kolejną mobilność, tym razem do Finlandii. W minionym tygodniu w fińskim mieście (Forssa) w szkole Forssanyhteislyseo w ramach projektu „Women and Welfare” spotkali się uczniowie i nauczyciele z sześciu partnerskich szkół: z Polski, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Turcji i Finlandii. Młodzież, pracując w międzynarodowych grupach, prezentowała

Małogoscy licealiści z wizytą w Finlandii Read More »

Mobilność nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu w ramach programu Erasmus+

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu ukończyli tygodniowe szkolenie w Stambule – zadanie to było jednym z warunków właściwej realizacji projektu. Mobilność to część projektu “Women and Welfare”, który realizowany jest we współpracy ze szkołami średnimi z Włoch, Turcji, Finlandii, Portugalii i Hiszpanii, a w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +

Mobilność nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu w ramach programu Erasmus+ Read More »

Małogoscy licealiści kontynuują realizację projektu Erasmus+ „Water As The Treasure Of Future”

W grudniu, w ramach realizacji projektu Erasmus+, małogoscy licealiści wyjechali do tureckiej szkoły w Finike. Wraz z uczniami z Rumunii, Włoch i Turcji realizowali zaplanowane działania formalne. Do zadań młodzieży należało badanie wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby wody. Zastanawiali się i formułowali wnioski z dyskusji o tym, jak każdy człowiek w codziennym życiu może

Małogoscy licealiści kontynuują realizację projektu Erasmus+ „Water As The Treasure Of Future” Read More »

Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu w roli gospodarza projektu Erasmus+.

W minionym tygodniu małogoskie liceum w ramach realizacji projektu Erasmus+: „Women and Welfare” gościło młodzież i nauczycieli z pięciu krajów: z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Finlandii– była to już trzeciamobilność w ramach realizacji tego programu. Część oficjalną międzynarodowego spotkania od serdecznych słów rozpoczął Pan Mariusz Piotrowski-Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz, Pan Dyrektor Krzysztof Dutkiewicz

Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu w roli gospodarza projektu Erasmus+. Read More »

Water as the treasure of future – ekologiczny Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu

We wrześniu nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu rozpoczęli realizację drugiego międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+. Odbyło się już pierwsze szkolenie zawodowe dla koordynatorów z partnerskich szkół z Rumunii, Włoch, dwóch szkół średnich z Turcji i z Polski. Gospodarzem spotkania było Liceum w Miroslavie (LiceulTehnologicAgricol). Nauczyciele na cały rok szkolny opracowali plan działań oraz metodologię

Water as the treasure of future – ekologiczny Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu Read More »

Woman and Welfare – pierwsza mobilność do Hiszpanii za nami

W styczniu 2020 roku, w ramach realizacji projektu Erasmus+, licealiści z Małogoszcza wyjechali do Hiszpanii i tydzień nauki w naszej szkole zamienili na tydzień pracy w IES Carmen De Burgos Almeria. Wraz z uczniami z Portugalii, Włoch, Finlandii, Turcji i Hiszpanii realizowali zadania projektowe. Do ich obowiązków należało między innymi: porównanie polityki prawnej wobec kobiet

Woman and Welfare – pierwsza mobilność do Hiszpanii za nami Read More »

Scroll to Top
Skip to content