Mobilność nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu w ramach programu Erasmus+

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu ukończyli tygodniowe szkolenie w Stambule – zadanie to było jednym z warunków właściwej realizacji projektu. Mobilność to część projektu “Women and Welfare”, który realizowany jest we współpracy ze szkołami średnimi z Włoch, Turcji, Finlandii, Portugalii i Hiszpanii, a w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Akcja KA229 Edukacja Szkolna. W czasie szkolenia omówione zostały kwestie formalne, doprecyzowano formy i metody rozwiązań. Program zawierał też jobshadowing, czyli poznanie pracy i edukacji w tureckiej szkole. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów upowszechniania rezultatów projektu. Rozwiązania te zostaną wprowadzone do codziennej praktyki zawodowej. Program wizyty przewidywał poznanie tradycji partnera goszczącego, więc mobilność zaowocowała też nieocenionymi doświadczeniami kulturowymi 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content