KALENDARIUM DZIAŁAŃ DLA UCZCZENIA 100. ROCZNICY NIEPODLEGŁEJ

Póki w narodzie myśl swobody żyje,
Wola i godność i męstwo człowiecze.
Póki sam w ręce nie odda się czyje
I praw się swoich do życia nie zrzecze
To ani łańcuch, co mu pęta szyję,
Ani utkwione w jego piersiach miecze,
Ani go przemoc żadna nie zabije
I w noc dziejowej hańby nie zawlecze.

Adam Asnyk

Kalendarium działań o charakterze patriotycznym, obywatelskim, prospołecznym i edukacyjnym podejmowanych w naszym Liceum dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

– 6 listopada 2017r. – udział w Korowodzie Niepodległości w Centrum Kultury w Jędrzejowie pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego,wysłuchanie wykładu pt. “Drogi do Niepodległej” oraz udział w quizie historycznym – zajęcie III miejsca przez uczniów naszej szkoły,

– 10 listopada 2017r. – uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem zaproszonych gości ze środowiska lokalnego oraz wysłuchanie wykładu p. Mariusza Bazylewicza pt. “Ziemia małogoska w czasie I wojny światowej” w Domu Kultury w Małogoszczu,

– 11 listopada 2017r. – przygotowanie stoiska pod hasłem “Z ziemii włoskiej do Polski” dla uczestników Zmotoryzowanej Gry Miejskiej z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości,

– 13 grudnia 2017r. – udział w Dniu Otwartym Sądu Okręgowego w Kielcach oraz rekonstrukcji historycznej z czasów stanu wojennego w Polsce na placu Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach,

– 22 stycznia 2018r. – uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – Bohaterów Powstania Styczniowego w Domu Kultury w Małogoszczu z udziałem zaproszonych gości ze środowiska lokalnego przygotowana przez młodzież naszego Liceum,

– 25 stycznia 2018r. – udział w spotkaniu pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach połączonego z promocją książki pt. “Jan Newlin Mazaraki. Wspomnienia”, wysłuchanie wykładów: prof. Wiesława Cabana pt. “Słowo o Powstaniu” oraz prof. Adama Massalskiego pt. “Uczniowie gimnazjum kieleckiego w Powstaniu”,

– 24 lutego 2018r. – wysłuchanie wykładu dr Adama Buławy pt. “Sylwetki dowódców uczestniczących w bitwie pod Małogoszczem z 24 lutego 1863r.”, prezentacja Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863r. oraz wysłuchanie koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woijska Polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu,

– 25 lutego 2018r. – udział w uroczystościach na Placu Tadeusza Kościuszki, uroczystej Mszy św. z udziałem Małogoskiej Orkiestry Dętej, apelu poległych na wzgórzu cmentarnym na Babinku oraz rekonstrukcji historycznej w Zagrodzie Edukacyjnej “Ostoja Dworska” w Leśnicy,

– 27 lutego 2018r. – udział w spotkaniu w Domu Kultury w Małogoszczu – projekcja filmu pt. “Szwadron” oraz zwiedzanie wystawy malarstwa Zbigniewa Kasprzaka pt. “Wierna Rzeka i okolice” z okazji 155. rocznicy bitwy pod Małogoszczem z 24 lutego 1863r.,

– 1 marca 2018r. – udział uczniów naszej szkoły w koncercie poświęconym niezłomnym bohaterom antykomunistycznego podziemia pod hasłem “Moja Niepodległa” w Kieleckim Centrum Kultury z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych – spadkobierców zwyciężonych powstańców 1863r.

– 19 marca 2018r. – udział w zajęciach otwartych Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej zorgznizowanych przez Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach,

– 22 marca 2018r. – udział uczniów naszej szkoły w akcji honorowego oddawania krwi przez członków Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi,

– 26 marca 2018 r. – udział w projekcji filmu pt.”Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” z okazji Święta Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,

– 10 kwietnia 2018r. – udział w akcji “Żonkile” – ogólnopolskim projekcie edukacyjnym orgznizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich “Polin” z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943r.

– 12 kwietnia 2018r. – wyjazd do Kieleckiego Centrum Kultyry na spektakl teatralny “Listy katyńskie” oraz do IPN “Przystanek historia” w Kielcach – zwiedzanie wystaw “Sprawiedliwi wśród narodów świata” i “Marzec ’68” o tematyce żydowskiej,

– 13 kwietnia 2018r. – projekcja filmu dokumentalnego pt.”Katyń” na zajęciach lekcyjnych,

– 23 kwietnia 2018r.- udział młodzieży w ogólnopolskim projekcje pt.”Europa z naszej ulicy”organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, uczniowie naszego Liceum wykonali szereg działań pod hasłem “Europo, jesteś serca biciem”- grupa z LO Małogoszcz została laureatem konkursu i wygrała główną nagodę – wyjazd do Brukseli,

– 10 maja 2018r, – udział w Akademii Obywatelskiej – konferencji dotyczącej organizowania różnorodnych inicjatyw obywatelskich w środowisku lokalnym np. rekonstrukcji historycznych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach,

-14 -18 maja 2018r.-wizyta grupy uczniów naszego Liceum w Brukseli – zwiedzanie zabytków i i instytucji europejskich – Parlamentu Europejskiego i siedziby Rady Europejskiej,

– 15 maja 2018r. – udział w konferencji i warsztatach Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej -zajęciach otwartych na UJK w Kielcach pod hasłem “Laicyzacja i fundamentalizm” oraz zwiedzanie Muzeum Narodowego w Kielcach – udziałw projekcji filmu “Nasi sąsiedzi” w Centrum Dialogu Kultur,

-7 czerwca 2018r. – Dzień Kościuszkowski – udział w konferencji w małogoskim ratuszu z udziałem właściciela dworku w Ludyni , p.Stanisława Giżyńskiego – pasjanata historii – wysłuchanie wykładu pt. “Sprawa chłopska w powstaniu kościuszkowskim ” oraz w uroczystościach na cmentarzu przed tablicą upamiętniającą generałów z powstania kościuszkowskiego poległych w bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794r.,a złożonych na Babinku,

– 8 czerwca 1918 r. – udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej “Noc bibliotek” – IV edycji pod hasłem “Rzeczpospoczyta “

opracowała : Walentyna Szymkiewicz

Liceum Ogólnokształcące imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu.

 

Nadszedł nowy wiek .Zmienia się świat , Europa i Polska. Nam młodym dano szansę  żyć w nowych , lepszych czasach. Czujemy na sobie odpowiedzialność za losy kraju  i świata ,  za losy nasze i naszych bliskich .Wiemy ,że będziemy kowalami losu własnego i losu tych,  co przyjdą po Nas . Dlatego teraz  składamy Naszej Ojczyźnie zasłużony hołd .

W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bohaterów Powstania Styczniowego  w Małogoszczu , wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących przeprowadziliśmy szereg działań kształtujących postawy patriotyczne .

 

9 listopada 2018 roku uczniowie naszego liceum zaprezentowali akademię upamiętniającą  Święto Niepodległości .Na scenie małogoskiego Domu Kultury rozbrzmiewały piosenki bezpośrednio nawiązujące do naszej historii „A te skrzydła połamane”, „Matko Boska Częstochowska”, ”Łatwopalni”,  „Wolność”, „Nie pytaj o Polskę” .Ze sceny płynęły pytania , na które każdy z nas musiał odpowiedzieć- czy ja poświęciłbym wszystko dla mojej Ojczyzny , jak jest cena wolności …

Słowa wielu piosenek na długo zapadną w pamięci :

 

Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu,
Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu,
Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu.

Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty
I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy.
I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.

 

Dzisiaj możemy w pełni docenić wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom za spokojne sny. Nie możemy i nie chcemy zapomnieć. Pamiętamy i obiecujemy zawsze pamiętać . Ta akademia pozostanie na długo w pamięci społeczności szkolnej. Niech będzie refleksją nad znaczeniem niepodległości.

O godzinie 10:45 wyruszył pochód uczniów  całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kierunku małogoskiego rynku .Nasza szkoła brała udział w akcji „Rekord dla Niepodległej’. Dokładnie o godzinie 11:11zaspiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego .. Było barwnie , biało- czerwono , radośnie ! Wspólnie z mieszkańcami , którzy licznie przybyli na rynek  mieliśmy poczucie ,że uczestniczymy w niesamowitym ,historycznym  wydarzeniu !

O godzinie 17:00 w Domu Kultury dla całej społeczności lokalnej miasta i gminy Małogoszcz ponownie zaprezentowaliśmy akademię historyczną z okazji tego wyjątkowego Święta Niepodległości .Kolejna cenna lekcja historii za Nami.

Opracowała Agnieszka Wojarska

Prelekcja „16 września 1863 roku- cena patriotyzmu” II bitwa pod Małogoszczem

14 września 2018 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu podjęli działania w ramach uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez

Polskę Niepodległości.

Małogoski Oddział Powstańczy 1863 r.- Klub Historyczny działający przy Domu Kultury pod koordynacją pana Grzegorza Szymańskiego, wspólnie z Dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu zorganizowali spotkanie młodzieży z małogoskim pasjonatem historii panem Mariuszem Bazylewiczem, który indywidualnie przygotował dla uczniów prelekcję pt.„ 16 września 1863 roku – cena patriotyzmu”. Miała ono na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznanie nieznanych faktów i wydarzeń dotyczących II bitwy pod Małogoszczem w czasie Powstania Styczniowego, a zarazem uczczenie pamięci historycznej Oddziałów Powstańczych z 1863 r.

V Bieg Ulicami Małogoszcza

        16 września 2018r. odbył się V Bieg Ulicami Małogoszcza – Bieg Bohaterów zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz, mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa.

W ten sposób szkoła uczciła pamięć swojego Patrona w ramach obchodów „100 Lat Niepodległej” oraz rocznicy drugiej bitwy pod Małogoszczem. Imprezę sportową uświetniły: Klub Historyczny działający przy Domu Kultury w Małogoszczu oraz Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Szaniec, zakładając obóz powstańczy na Placu Tadeusza Kościuszki, nieopodal mety.

V Małogoska Gra Terenowa dla Zmotoryzowanych pt.:OdkrywcyŚladów Historii i Walory Przyrodnicze Ziemii Małogoskiej

11.11.2018r. w 100 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości Liceum Ogólnokształcące współorganizowało V Terenową Grę Terenową. Uczestnicy gry mieli za zadanie
w wyszczególnionych miejscowościach wykonać przydzielone zadania zawarte w karcie startowej. Nasi uczniowie opracowali i przygotowali dla startujących pytania dotyczące ogólnej wiedzy o Powstaniu Styczniowym 1863r. oraz o Państwie. W naszym punkcie kontrolnym wszyscy zainteresowani bezbłędnie odpowiedzieli na zadane pytania i zdabyli punkty. Uczestnicy wraz z uczniami LO świetnie się bawili.

Uczennica LO bierze udział w konkursie zorganizowanym przez
IPN w Kielcach  „Niepodległa w obiektywie”

        W związku z 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach zorganizował konkurs dla pasjonatów fotografii i historii „Niepodległa w obiektywie”. Uczennica LO Weronika Celejowska zajęła zaszczytne 1 miejsce (jedno z dwóch równorzędnych). Wykonała zdjęcie związane z czynem niepodległościowym, na Cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej w Małogoszczu. Nasza licealistka została zwyciężczynią w głosowaniu internetowym. 12 grudnia 2018r. na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Kielc, Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Partnerem spotkania i konkursu został Narodowy Bank Polski.
Gratulujemy Weronice i życzymy dalszych sukcesów.

Święto patrona szkoły

        15 lutego 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu uczcili swojego Patrona – Bohaterów Powstania Styczniowego. Uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości odbyła się w Domu Kultury w Małogoszczu. Z tej okazji młodzież liceum przygotowała spotkanie z historią pamiętnych lat 1863/1864, a mottem uroczystości były słowa: „Bohaterowie 1863 roku – PAMIĘTAMY”. Wspomnienia o bohaterach styczniowej nocy przeplatały się z melancholijnymi pieśniami i wierszami, które skłaniały do refleksji na temat patriotyzmu, bohaterstwa i losów ojczyzny. Wzruszenia dodały też wyświetlane filmy i obrazy przedstawiające Powstanie Styczniowe i bitwę pod Małogoszczem.

Na zakończenie p. dyrektor LO Renata Smagacz podziękowała uczestnikom uroczystości i uczniom za godne uczczenie Święta Patrona Szkoły. Samorząd Uczniowski po akademii złożył kwiaty oraz zapalił znicze na grobach powstańców styczniowych.

Wystawa Fotograficzna autorstwa pana Grzegorza Szymańskiego
w progach Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu

        Uczniowie LO w Małogoszczu mieli możliwość podziwiać interesującą Wystawę Fotografii autorstwa pana Grzegorza Szymańskiego pt. ” Fotograficzna podróż w lata nadziei 1863/64. Rok 1863″, na której znaleźli się członkowie Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863r., do którego należą uczniowie naszego Liceum.

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie swoich zbiorów panu Grzegorzowi Szymańskiemu.

Uczniowie biorą udział w konkursie zorganizowanym przez OMPiO i IPN w Kielcach

         Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu Karolina Łabędzka zajęła III miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Niezłomni. Pamięci Zapomnianym Bohaterom Naszego Regionu” zorganizowanym przez Wzgórze Zamkowe – Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, IPN Kielce oraz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida. Galowe rozdanie nagród laureatom odbyło się 1 marca 2019r. podczas VI Spotkania Edukacyjnego pt. „BOHATEROM PAMIĘĆ” zorganizowanym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach.

Opracowała Weronika Luty Babiarz

Scroll to Top
Skip to content