PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog jest bardzo ważną osobą w szkole. Potrzebną zarówno pracownikom szkoły(nauczyciele, wychowawcy), a także uczniom i rodzicom.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • rodzicami
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
 • nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • poradnią psychologiczno- pedagogiczną  
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste  

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

Dyżury stacjonarne pedagoga szkolnego.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. Od 29.03.2021 pedagog szkolny jeden dzień w tygodniu będzie pracował w formie stacjonarnej w szkole w następujących godzinach: 29.03.2021 – poniedziałek 13.00 – 15.00 08.04.2021 – czwartek 13.00 – 15.00 od 12.04.2021 w każdy poniedziałek 13.00 – 15.00 W pozostałe dni możliwość kontaktu przez dziennik elektroniczny i aplikację MS Teams.

Czytaj więcej »

TOLERANCJA – INNY NIE ZNACZY GORSZY.

„Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2)” Konstytucja RP, art. 32 Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były

Czytaj więcej »

DEPRESJA. ROZUMIESZ – POMAGASZ

Lęk, niekontrolowane emocje czy konflikty rodzinne – z takimi sytuacjami mamy do czynienia w okresie izolacji spowodowanej epidemią wirusa covid-19. Jak sobie z nimi poradzić? Jak nie poddać się lękowi, nie dać się obezwładnić stresowi, nie popaść w depresję? Samotność i ucieczka Stan osamotnienia, głębokiego smutku wewnętrznego ujawnia się przez zachowania agresywne, ucieczkę w dopalacze

Czytaj więcej »

WŁĄCZAMY SIĘ W AKCJĘ “RAZEM NA ŚWIĘTA”.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, w którym pomagamy najbardziej potrzebującym rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku, już po raz trzeci, nasze liceum bierze udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, „Razem na święta”. Przygotujemy paczki świąteczne z najpotrzebniejszymi rzeczami dla rodzin z naszej gminy. Możemy podzielić

Czytaj więcej »

JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO NAUKI – 18 SKUTECZNYCH SPOSOBÓW.

Trudno Ci się zmotywować do nauki? Spójrzmy prawdzie w oczy… Oglądnięcie jeszcze jednego filmu lub przewijanie kolejnych informacji w mediach społecznościowych jest bardzo łatwe. Ale Twoje sprawdziany, kartkówki, egzaminy zbliżają się szybko. Masz rosnące poczucie paniki, ale nie wiesz od czego zacząć. Im bardziej panikujesz, tym trudniej jest wziąć się do pracy. Jeśli jest to

Czytaj więcej »

JAK PANOWAĆ NAD EMOCJAMI I WZMOCNIĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ W CZASIE PANDEMII?

Unikaj szumu informacyjnego – nie oglądaj wszystkich programów, nie czytaj każdego doniesienia. Dawkuj sobie wiadomości i świadomie wybieraj ich źródło. Zastanów się co czujesz? Strach, lęk, panika, niepewność – to nie to samo. Jakie myśli wywołują takie odczucia. Czego tak naprawdę się obawiasz i na ile ten scenariusz jest realny? Uwalniaj emocje – czujesz strach,

Czytaj więcej »
Przewiń do góry