PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog jest bardzo ważną osobą w szkole. Potrzebną zarówno pracownikom szkoły(nauczyciele, wychowawcy), a także uczniom i rodzicom.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • rodzicami
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
 • nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • poradnią psychologiczno- pedagogiczną  
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste  

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE.

Włączamy się do obchodów II Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest pokazanie, że szczęście i dobrostan bezpośrednio wpływają na efekty kształcenia. Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia

Czytaj więcej »

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego.

Aby wesprzeć uczniów i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkole dyrektor szkoły i grono pedagogiczne naszego liceum przygotowało i zastosowało szereg działań wspierających uczniów i rodziców, które są podejmowane w celu integracji uczniów, rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji rówieśniczych, wiążą się z obciążeniem uczniów związanym z przygotowaniem się do nauki

Czytaj więcej »

Materiały edukacyje dla rodziców – powrót uczniów do szkoły po nauce zdalnej.

Szanowni Rodzice, Od 17 maja br. uczniowie naszego liceum przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od poniedziałku, 31 maja br., wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. W tej sytuacji u uczniów mogą pojawić się: problemy z emocjami, lęk, poczucie zagrożenia  spowodowane nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowaniem się do sprawdzianów czy z obawą przed

Czytaj więcej »

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów z psychologiem Krakowskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki „Depresja, lęki, zachowania autodestrukcyjne i samobójstwa wśród młodzieży. Jak pomóc kiedy nie jest jeszcze za późno?”

15.04.2021 uczniowie klas I i II naszego liceum wzięli udział w warsztatach profilaktycznych online z psychologiem Krakowskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki panią Julią Kulik nt. „Depresja, lęki, zachowania autodestrukcyjne i samobójstwa wśród młodzieży. Jak pomóc kiedy nie jest jeszcze za późno?”. Na spotkaniu pani psycholog przybliżyła problemy z jakimi borykają się młodzi ludzie w czasie

Czytaj więcej »

Dyżury stacjonarne pedagoga szkolnego.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. Od 29.03.2021 pedagog szkolny jeden dzień w tygodniu będzie pracował w formie stacjonarnej w szkole w następujących godzinach: 29.03.2021 – poniedziałek 13.00 – 15.00 08.04.2021 – czwartek 13.00 – 15.00 od 12.04.2021 w każdy poniedziałek 13.00 – 15.00 W pozostałe dni możliwość kontaktu przez dziennik elektroniczny i aplikację MS Teams.

Czytaj więcej »

TOLERANCJA – INNY NIE ZNACZY GORSZY.

„Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2)” Konstytucja RP, art. 32 Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były

Czytaj więcej »
Przewiń do góry Skip to content