PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog jest bardzo ważną osobą w szkole. Potrzebną zarówno pracownikom szkoły(nauczyciele, wychowawcy), a także uczniom i rodzicom.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • rodzicami
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
 • nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • poradnią psychologiczno- pedagogiczną  
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste  

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

23 LUTEGO OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej ...
Czytaj więcej →

Akcja „Razem na święta 2021” zakończona.

W tym roku, już po raz czwarty, nasze liceum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, „Razem na święta”. Dzięki Waszej ...
Czytaj więcej →

“RAZEM NA ŚWIĘTA” 2021.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, w którym pomagamy najbardziej potrzebującym rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku, już po ...
Czytaj więcej →

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia. Międzynarodowy ...
Czytaj więcej →

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży!! Od 1 listopada 2021 roku ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800-800-605) zastąpiona ...
Czytaj więcej →

ZEBRANE SMAKOŁYKI TRAFIŁY JUŻ DO ZWIERZAKÓW ZE STOWARZYSZENIA „KUDŁATE SZCZĘŚCIE”.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję zbiórki karmy dla podopiecznych Stowarzyszenia „Kudłate szczęście”, którą organizowaliśmy wspólnie z Małogoskim klubem Ekologa. Nasi BOHATEROWIE mają wielkie ...
Czytaj więcej →
Scroll to Top
Skip to content