PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog jest bardzo ważną osobą w szkole. Potrzebną zarówno pracownikom szkoły(nauczyciele, wychowawcy), a także uczniom i rodzicom.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • rodzicami
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
 • nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • poradnią psychologiczno- pedagogiczną  
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste  

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

POMAGAMY PODOPIECZNYM STOWARZYSZENIA „KUDŁATE SZCZĘŚCIE”.

Wolontariat Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu i Małogoski Klub Ekologa przy Domu Kultury w Małogoszczu organizują zbiórkę dla podopiecznych Stowarzyszenia „Kudłate szczęście”. …

Czytaj więcej →

II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W NASZEJ SZKOLE.

22, 23 i 27 września obchodziliśmy w naszej szkole II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia. 22 września próbowaliśmy efektem domina przekazać sobie pozytywną energię i odrobinę szczęścia. …

Czytaj więcej →

II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE.

Włączamy się do obchodów II Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest pokazanie, że szczęście i dobrostan bezpośrednio wpływają na …

Czytaj więcej →

WOLONTARIUSZE NA VII BIEGU ULICAMI BOHATERÓW.

W organizację tegorocznego VII Biegu Ulicami Bohaterów zaangażował się również Szkolny Wolontariat naszego liceum. Wolontariusze obsługiwali stoiska, na których częstowali zawodników wodą i uśmiechem, a …

Czytaj więcej →

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego.

Aby wesprzeć uczniów i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkole dyrektor szkoły i grono pedagogiczne naszego liceum przygotowało i zastosowało szereg działań wspierających …

Czytaj więcej →

Materiały edukacyje dla rodziców – powrót uczniów do szkoły po nauce zdalnej.

Szanowni Rodzice, Od 17 maja br. uczniowie naszego liceum przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od poniedziałku, 31 maja br., wszyscy uczniowie wrócili do …

Czytaj więcej →
Scroll to Top
Skip to content