Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu w roli gospodarza projektu Erasmus+.

W minionym tygodniu małogoskie liceum w ramach realizacji projektu Erasmus+: „Women and Welfare” gościło młodzież i nauczycieli z pięciu krajów: z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Finlandii– była to już trzeciamobilność w ramach realizacji tego programu.

Część oficjalną międzynarodowego spotkania od serdecznych słów rozpoczął Pan Mariusz Piotrowski-Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz, Pan Dyrektor Krzysztof Dutkiewicz oraz Pani Dyrektor Anna Nosal. Później miało miejsce muzyczne powitanie, które zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez uczniów i nauczycieli zagranicznych szkół. Głównym celemwizyty w Polsce była praca nad realizacją projektu, poszerzenie wiedzy i uświadomienie znaczenia równości płci w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Młodzież opracowałamateriały iartykuły do elektronicznej publikacji „W.A.W.-Women and Welfare”: introduction, women, families and welfarestate in Europe: legistation, report on the well-being of women in Finland, Spain, Portugal, Turkey, Italy and Poland, work and life balance in socialpolicies, suggestions for improvement.

Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim i wymagały wielotygodniowego przygotowania ze strony uczniów i nauczycieli. Wartością dodaną spotkania była możliwość rozwijania lingwistycznych oraz cyfrowych umiejętności uczniów. Ci zgodnie potwierdzają, że była to dla nich jedna z najbardziej atrakcyjnych lekcji w życiu, ponieważ wzięli udziałw tygodniowej lekcji kompetencji społecznych, praktycznej nauki języka angielskiego i umiejętności wykorzystania w pracy nowoczesnych technologii.

Włoska koordynatorka projektu, Manuela Mariottini, podkreśla, że pozytywnie zaskoczyła ją świetnaorganizacja mobilności, przyjazna atmosfera szkoły oraz umiejętności językowe małogoskich licealistów.

Tego typu projekty dają też możliwość integracji, poznania innych kultur, uczą młodzież otwartości i tolerancji. Rodzice uczniówi koordynatorki projektu zadbały też o to, aby partnerzy poznali polską gościnność, tradycję, kulturę i historię. Odbył się bowiem wyjazd do Oświęcimia połączony ze zwiedzaniem Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz ze spacerem po Krakowie. W ramach integracji młodzież bawiła się na dyskotece, nie zabrakło też atrakcji kulinarnych i odbyła się wspólna degustacja tradycyjnej kuchni polskiej. Na prośbę nauczycieli szkół partnerskich małogoscy licealiści wcielili się w rolę przewodników po Kielcach i naszej małej ojczyźnie. Goście skorzystali z zaproszenia Pana Jacka Szymańskiego i odwiedzili szkolną strzelnicę, a potem chwalili się strzałami w dziesiątkę. To było celne podsumowanie tygodnia, bo takim wyjątkowo udanym przedsięwzięciem było spotkanie w Liceum w Małogoszczu.

Projekt Erasmus+ i wizyta partnerów była dla całej licealnej społeczności ciekawym doświadczeniem. Obecny rok szkolny jest dla uczniów i nauczycieli dużym wyzwaniem, ponieważ szkoła realizuje jednocześnie dwa projekty Erasmus+. Już wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnych zadań i kolejne zagranicznewyjazdy uczniów. Na przełomie listopada i grudnia uczniowie wraz z opiekunkami wyjadą do zaprzyjaźnionej szkoły w Turcji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content