Tydzień pod hasłem wody: Water as a lifeline for humanity, czyli projekt Erasmus+ w Liceum w Małogoszczu.

W minionym tygodniu małogoskie liceum w ramach realizacji projektu Erasmus+: „Water as the Treasure of Future” gościło młodzież i nauczycieli ze szkół partnerskich: z Turcji, Rumunii i Włoch. Mobilność rozpoczęła się wizytą w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz i spotkaniem z Panem Burmistrzem Mariuszem Piotrowskim, Panią Dyrektor Renatą Smagacz i Panią Dyrektor Anną Nosal. Następnie obowiązkowym punktem był spacer po szkole i porównywanie systemów edukacji w Polsce i w szkołach partnerskich. Jednak nadrzędnym celem wizyty była realizacja projektu Erasmus+ ibadanie wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby wody. W ramach obowiązkowych zadań młodzież zorganizowała edukacyjne spotkanie z uczniami klas ósmych oraz prowadziłaz mieszkańcami Małogoszcza instruktażowerozmowy na temat świadomości ekologicznej i możliwości ograniczenia zużycia wody w gospodarstwach domowych. Wypracowane wnioski są następujące: niedobory wody pogłębiane są przez złe gospodarowanie zasobami wodnymi, to powoduje przyspieszony spływ wody i znikanie jej z krajobrazu, bardzo ważne jest ostrożne gospodarowanie wodą, niepodlewanie ogródków czy pól. Młodzież doszła do konkluzji, że jako społeczeństwo nie możemy tylko czekać na deszcz, bo wkrótce skutki suszy dotkną nas wszystkich. Zespół projektowy uczestniczył też w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajęcia dotyczyły między innymi ochrony wód, gospodarki wodnej, metod stosowanych w analizie wód. Powszechnie wiadomo, że człowiek nie samą nauką żyje, więc rodzice uczniów i koordynatorki projektu zadbały o to, aby partnerzy poznali polską gościnność, tradycję, kulturę i historię. Odbył się wyjazd do Jaskini Raj oraz do Krakowa, uczestnikom cały czas towarzyszył motyw przewodni projektu, czyli myśl o wodzie jako skarbie przyszłości. Na prośbę partnerów projektowych został też zorganizowany wyjazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim i wymagały przygotowania ze strony uczniów i nauczycieli. Wartością dodaną spotkania była możliwość rozwijania lingwistycznych i społecznych kompetencji, możliwość integracji i poznania innych kultur. Dla młodzieży były to wyjątkowe lekcje otwartości i tolerancji.

Nauczyciele i uczniowie nie zwalniają tempa i zaczynają się już przygotowywać do kolejnej mobilności we Włoszech, której główne hasło brzmi: Water as a fountain of life. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content