Woman and Welfare – pierwsza mobilność do Hiszpanii za nami

W styczniu 2020 roku, w ramach realizacji projektu Erasmus+, licealiści z Małogoszcza wyjechali do Hiszpanii i tydzień nauki w naszej szkole zamienili na tydzień pracy w IES Carmen De Burgos Almeria. Wraz z uczniami z Portugalii, Włoch, Finlandii, Turcji i Hiszpanii realizowali zadania projektowe. Do ich obowiązków należało między innymi: porównanie polityki prawnej wobec kobiet mieszkających w krajach partnerskich, dyskusja na temat przydatności i skuteczności poszczególnych mediów społecznościowych oraz opracowanie ankiet ewaluacyjnych. Wartością dodaną uczestnictwa w programie Erasmus+ jest możliwość poznania historii, tradycji i kultury państwa goszczącego, licealiści mieli możliwość zwiedzania Almerii, Granady i Malagi. Grupę projektową już w marcu czeka kolejne wyzwanie, ponieważ nasza szkoła będzie gościła przedstawicieli wszystkich krajów partnerskich, a uczniowie będą realizowali kolejne zadanie przewidziane w projekcie „Woman and Welfare”.

Scroll to Top
Skip to content