Zapraszamy na III Konkurs Języka Angielskiego “The Joy of English”.

Zapraszamy uczniów klas ósmych do udziału w III Konkursie Języka Angielskiego 🇬🇧 “The Joy of English”, który odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 10.45 na platformie Google Meet. 💻 Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 🎓Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody.🏆📜📖 Na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia (lomalogoszcz@poczta.onet.pl lub telefonicznie 41 38 554 70).

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW:

1.Celem konkursu jest:

a)         popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej,

b)         podniesienie poziomu umiejętności językowych uczniów w zakresie języka  angielskiego,

c)         wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

d)         wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo,

e)         promocja Liceum w środowisku lokalnym.

   2. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wymagania.

          Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na Podstawie   Programowej nauczania języków obcych  na poziomie szkoły podstawowej (II etap edukacyjny, Poziom II.1). Konkurs obejmuje tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny określony w programie nauczania dla szkoły podstawowej . Ponadto sprawdzana będzie wiedza dotycząca znajomości kultury i geografii krajów anglojęzycznych.

 3.  Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego    w Małogoszczu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej.

5. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie informacji na adres : lomalogoszcz@poczta.onet.pl lub kontakt telefoniczny 413855470 /413855376, w nieprzekraczalnym terminie  do 22 kwietnia 2021r.

8. Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2021 r.  o godzinie 10.45 w formie zdalnej,  na platformie Google Meet.

  Dzień wcześniej odbędzie się próbne połączenie, aby zapoznać uczniów z formą konkursu.

9. Maksymalny czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut. (zadania testowe i otwarte- Test Portal). O zwycięstwie decyduje zdobyta ilość punktów oraz czas rozwiązania testu.

10. Konkurs jest bezpłatny.

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w formie książkowej oraz dyplomy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Kwestie nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry