WRĘCZANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

WRĘCZANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

11 sierpnia 2020r. od godz. 8.00 na stronie internetowej www.wyniki.komisja.pl udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego. Zdający mogą zalogować się za pomocą hasła przekazanego w czerwcu.

Wręczanie świadectw maturalnych odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020  r. od godziny 11.30 według harmonogramu ustalonego przez wychowawców.

Po odbiór świadectw dojrzałości należy zgłosić się o godzinie wyznaczonej w harmonogramie i z własnym długopisem. Przed wejściem do szkoły należy założyć maseczkę, zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

Świadectwo może odebrać absolwent lub inna pełnoletnia osoba, która posiada pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez absolwenta i złożone w sekretariacie szkoły. Tożsamość osoby upoważnionej do odbioru świadectwa musi zostać potwierdzona na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem wydanego przez organy administracji państwowej.

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego.

Absolwenci, którzy w dniu 11 sierpnia nie będą mogli odebrać świadectw dojrzałości mogą zrobić to w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 -14.00.

 Serdecznie zapraszamy.

 

Przewiń do góry Skip to content