Wycieczka edukacyjna do Kielc – warsztaty mediacyjne i wizyta w Muzeum Historii Kielc.

W dniu 15 października 2019 roku uczniowie klas pierwszych 1BG i część 1AS wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Kielc. W sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży”. Poznaliśmy sposoby rozwiązywania konfliktów.  Dowiedzieliśmy się ,że mediatorzy są strażnikami procedur – gaszą emocje. Mediacje nie są terapią . I najważniejsze – mediatorem może być każdy , ale mediacje nie są dla każdego.

Następny punkt programu to wizyta w Muzeum Historii Kielc. Wybraliśmy stałą wystawę historyczną „Z dziejów Kielc” , która  przekazuje nam wiedzę o mieście średniowiecznym, Kielcach należących do biskupów krakowskich (do końca XVIII w.), oraz stolicy regionu w XIX i XX stuleciu. Warto zobaczyć makietę chaty średniowiecznych mieszkańców osady, księgę Rady Miejskiej z XVIII w., najstarszą pieczęć miejską, akcesoria Ochotniczej Straży Ogniowej, mundury oficerów stacjonujących w Kielcach pułków, stare malowidła przedstawiające widoki miasta, pamiątki z rodzinnych strychów i szuflad. Przemiany polityczne po 1989 r. na nowo wyznaczyły drogę rozwoju miasta, które zamiast planowanej przemysłowej metropolii stało się przyjaznym człowiekowi miastem z „duszą” i ośrodkiem kulturalnym i naukowym w regionie świętokrzyskim, wyrastając z niewielkiej osady i prywatnego miasta biskupów krakowskich.

Scroll to Top
Skip to content