SZKOLNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

     Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi działający przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu zawiązał się w październiku 2013. Inicjatorem założenia Klubu był Pan Błażej Kuterasiński, który już od paru lat sam oddawał honorowo krew i  wspólnie z grupą ówczesnych maturzystów postanowili włączyć się w krzewienie idei honorowego oddawania krwi, a także szeroko pojętej pomocy potrzebującym.  W roku 2015 Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi działający przy Liceum Ogólnokształcącym  w Małogoszczu został oficjalnie zarejestrowany pod numerem 365. W niespełna miesiąc po utworzeniu szkolnego koła krwiodawców, grupa kilkunastu maturzystów w dni 6 listopada 2013 r. udała się do  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oddać honorowo krew. Krew wspólnie z młodzieżą oddawali także nauczyciela Pan Michał Borowski i Pan Błażej Kuterasiński, który tuż po akcji nie ukrywał zadowolenia, mówiąc:   „Cieszę się, że znalazła się grupka chętnych  uczniów w naszej szkole, którzy są chętni do pomocy innym, że są w stanie podarować cząstkę siebie, aby nieść pomoc innym ludziom w ratowaniu ich zdrowia i życia. Jest to pierwszy, ale mam nadzieje, że nie ostatni wyjazd naszych maturzystów w celu oddania krwi”.

 

     Kolejna wjazdowa akcja krwiodawstwa zorganizowana była w marcu 2014r. W tej akcji dodatkowo uczestniczyli uczniowie klas drugich, którzy w dniu oddawania krwi mieli ukończone 18 lat. Wyjazdowe akcje Szkolnego Klubu Honorowego Dawców Krwi działającego przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu stały się tradycją i są organizowane co roku w marcu. Od 2014 r. Klub organizuje także akcję krwiodawstwa dla  mieszkańców gminy na Rynku w Małogoszczu. Pierwsza taka akcja odbyła się 14.09.2014 r. Krew w tym dniu oddało 36 osób, zebrano 16,2 L, chętnych do oddania krwi było więcej, lecz z przyczyn zdrowotnych nie wszyscy chętni mogli oddać ten niezbędny dar życia.

Akcje krwiodawstwa organizowane przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi działający przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu dla mieszkańców gminy:

 • 09.2014 r. – 36 osób, 16,2 L oddanej krwi,
 • 09.2015 r. – 16 osób – 7,2 2 L oddanej krwi
 • 09.2016 r. – 33 osób – 14,85 L oddanej krwi
 • 09.2017 r. – 46 osób – 20,7 L oddanej krwi
 • 09.2018 r. – 56 osób – 25,2 L oddanej krwi (akcja rekordowa)

W 2019 r. zorganizowane były dwie akcje:

 • 05.2019 r. – 23 osób – 10,35 L oddanej krwi
 • 09.2019 r. – 21 osób – 9,45 L oddanej krwi

     Wyjazdowe akcje krwiodawstwa organizowane przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi działający przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu do Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach :

 • 11. 2013 r. – 12 osób – 5,4 L oddanej krwi,
 • 04. 2014 r- 9 osób – 4 L oddanej krwi,
 • 02.04.2015 r.  – 17 osób – 7,65 L oddanej krwi
 • 07.03.2016 r.  – 19 osób – 8,55 L oddanej krwi  
 • 03.2017 r. – 14 osób – 6,3 L oddanej krwi
 • 27.03.2018– 11 osób – 4,95 L oddanej krwi
 • 18.03.2019r. 13 osób – 5,85 L oddanej krwi

      Były także spontaniczne akcje oddawania  krwi dla osób chorych, które do uratowania zdrowia i życia potrzebowały natychmiast tego bezcennego leku, jakim jest krew.     

     Trudno określić dokładna liczbę oddanej krwi podczas dotychczasowej działalności Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi 365 działający przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. W przybliżeniu jest to ok. 180 litrów krwi.

     Liczba członków Klubu corocznie się zmienia, w zależności od liczby maturzystów chętnych do niesienia pomocy innym. Wielu absolwentów po ukończeniu szkoły honorowo oddaje krew, wśród nich są już tacy, którzy otrzymali legitymację zasłużonego honorowego dawcę krwi.

Scroll to Top
Skip to content