Brukselska przygoda małogoskich licealistów

W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu w składzie: Matylda Maliszewska, Szymon Olesiński, Zuzanna Polak i Oliwer Szymkiewicz wzięła udział w konkursie „Europa z naszej ulicy”, którego organizatorem była Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Zadaniem licealistów było: odkrywanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości oraz rozwój kompetencji społecznych.
Małogoscy uczniowie zaproponowali projekt społeczny pt. „Europa jest kobietą nawet w Małogoszczu” i wykonali szereg działań, mających na celu odnalezienie śladów Europy na terenie miasta i gminy Małogoszcz. Poszukiwali  „europejskich śladów” w życiu kobiet i dziewczyn w Małogoszczu. Badali, jaki wpływ na codzienne życie małogoszczanek, (a tym samym i płci przeciwnej) miały: przemiany społeczno-obyczajowo-historyczne zachodzące w Europie na przestrzeni dziejów, obowiązujące zapisy prawa unijnego dotyczące polityki wobec kobiet,  bieżące wydarzenia i zmiany zachodzące we współczesnej Europie.
Wysiłki licealistów zostały docenione i znaleźli się na I miejscu w gronie laureatów konkursu, a w nagrodę wzięli udział w wizycie studyjnej w Brukseli.
W Belgii uczniowie zamieszkali w Leuven, zabytkowym mieście, położonym nad rzeką Dijle. W czasie pobytu w Brukseli młodzież spotkała się z reprezentantami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, z byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzym Buzkiem. Licealiści z wielkim zainteresowaniem wysłuchali pana posła Jarosława Wałęsy, który opowiadał o Unii Europejskiej i swojej pracy w Parlamencie Europejskim. Młodzież miała okazję zapytać m.in. o sprawy związane z polityką krajową i zagraniczną oraz o zasady składania petycji do Komisji Petycji w PE. Pan Leszek Gaś, Dyrektor Działu Wizyt i Seminariów w Parlamencie Europejskim, podzielił się wiedzą na temat mniej znanych faktów dotyczących Parlamentu, przedstawił szerokie spektrum spraw, którymi na co dzień zajmuje się Parlament Europejski. Uczniowie zwiedzili również Salę Plenarną Parlamentu Europejskiego.
Ponadto licealiści zobaczyli też m.in. kampus Uniwersytetu w Leuven, najważniejsze zabytki Brukseli, Parlamentarium. Największe wrażenie wywarła na nich wizyta w Domu Historii Europejskiej.

Opiekunkami projektu były nauczycielki: Magdalena Łabędzka-Piróg i Magdalena Chrabąszcz.

Scroll to Top
Skip to content