Mamy to! Uczniowie naszego liceum wygrali ogólnopolski konkurs „Europa z naszej ulicy”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu przystąpili do udziału w ogólnopolskim projekcie pt.”Europa z naszej ulicy”zorganizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Projekt miał na celu: odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości oraz rozwój kompetencji społecznych młodzieży.

Uczniowie pod hasłem “Europa jest kobietą – nawt w Małogoszczu” wykonali szereg działań, mających na celu odnalezienie śladów Europy na terenie miasta i gminy Małogoszcz. Poszukiwali „europejskich śladów” w życiu kobiet i dziewczyn w Małogoszczu. Badali, jaki wpływ na codzienne życie małogoszczanek, (a tym samym i płci przeciwnej) miały: przemiany społeczno-obyczajowo-historyczne zachodzące w Europie na przestrzeni dziejów, obowiązujące zapisy prawa unijnego dotyczące polityki wobec kobiet, bieżące wydarzenia i zmiany zachodzące we współczesnej Europie.

Do realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie zaangażowali lokalną społeczność. Przeprowadzili ankiety, wywiady, odbył się też uliczny happening oraz Arena Myśli pod hasłem „Europa łączy kobiety i pokolenia”, na którą licznie przybyły mieszkanki i mieszkańcy miasta i gminy Małogoszcz.

W styczniu 2019 roku działania uczniów z małogoskiego liceum zostały docenione przez jury podczas finałowej prezentacji w Warszawie. Grupa projektowa z Małogoszcza otrzymała główną nagrodę, czyli wyjazd do Brukseli i udział w wizycie studyjnej, która odbędzie się w marcu.

Projekt zrealizowali następujący uczniowie: Matylda Maliszewska, Szymon Olesiński, Zuzanna Polak i Oliwer Szymkiewicz.

Opiekunki projektu: Magdalena Chrabąszcz i Magdalena Łabędzka-Piróg.

Scroll to Top
Skip to content