Profile klas i rozszerzenia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

język polski
matematyka
geografia
język angielski

l

Matematyka

$

JĘZYKI

$

Przedmioty dodatkowe

l

Geografia

l

PIERWSZY j. angielski

l

Geografia turyzmu w kl. II

l

DRUGI j. niemiecki lub rosyjski

Share This