Profile klas i rozszerzenia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

język polski
matematyka
biologia
chemia

l

Biologia

$

JĘZYKI

$

Przedmioty dodatkowe

l

Chemia

l

Pierwszy j. angielski

l

Biologia medyczna z elementami dietetyki w kl. III

l

Drugi j.niemiecki lub j.rosyjski

l

Chemia kryminalistyczna w kl. II

Share This