Profile klas i rozszerzenia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

język polski
matematyka
historia
wos lub język angielski

l

Język polski

$

Języki obce

$

Przedmioty dodatkowe

l

Historia

l

Pierwszy - j. angielski

l

Edukacja prawna w kl. II

l

Wiedza o społeczeństwie lub Język angielski

l

Drugi - j. niemiecki lub rosyjski

l

Animacja kultury w kl. II

l

Logopedia artystyczna

Share This