KALENDARIUM DZIAŁAŃ DLA UCZCZENIA 100. ROCZNICY NIEPODLEGŁEJ

Póki w narodzie myśl swobody żyje,
Wola i godność i męstwo człowiecze.
Póki sam w ręce nie odda się czyje
I praw się swoich do życia nie zrzecze
To ani łańcuch, co mu pęta szyję,
Ani utkwione w jego piersiach miecze,
Ani go przemoc żadna nie zabije
I w noc dziejowej hańby nie zawlecze.

Adam Asnyk

Kalendarium działań o charakterze patriotycznym, obywatelskim, prospołecznym i edukacyjnym podejmowanych w naszym Liceum dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

– 6 listopada 2017r. – udział w Korowodzie Niepodległości w Centrum Kultury w Jędrzejowie pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego,wysłuchanie wykładu pt. „Drogi do Niepodległej” oraz udział w quizie historycznym – zajęcie III miejsca przez uczniów naszej szkoły,

– 10 listopada 2017r. – uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem zaproszonych gości ze środowiska lokalnego oraz wysłuchanie wykładu p. Mariusza Bazylewicza pt. „Ziemia małogoska w czasie I wojny światowej” w Domu Kultury w Małogoszczu,

– 11 listopada 2017r. – przygotowanie stoiska pod hasłem „Z ziemii włoskiej do Polski” dla uczestników Zmotoryzowanej Gry Miejskiej z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości,

– 13 grudnia 2017r. – udział w Dniu Otwartym Sądu Okręgowego w Kielcach oraz rekonstrukcji historycznej z czasów stanu wojennego w Polsce na placu Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach,

– 22 stycznia 2018r. – uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – Bohaterów Powstania Styczniowego w Domu Kultury w Małogoszczu z udziałem zaproszonych gości ze środowiska lokalnego przygotowana przez młodzież naszego Liceum,

– 25 stycznia 2018r. – udział w spotkaniu pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach połączonego z promocją książki pt. „Jan Newlin Mazaraki. Wspomnienia”, wysłuchanie wykładów: prof. Wiesława Cabana pt. „Słowo o Powstaniu” oraz prof. Adama Massalskiego pt. „Uczniowie gimnazjum kieleckiego w Powstaniu”,

– 24 lutego 2018r. – wysłuchanie wykładu dr Adama Buławy pt. „Sylwetki dowódców uczestniczących w bitwie pod Małogoszczem z 24 lutego 1863r.”, prezentacja Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863r. oraz wysłuchanie koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woijska Polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu,

– 25 lutego 2018r. – udział w uroczystościach na Placu Tadeusza Kościuszki, uroczystej Mszy św. z udziałem Małogoskiej Orkiestry Dętej, apelu poległych na wzgórzu cmentarnym na Babinku oraz rekonstrukcji historycznej w Zagrodzie Edukacyjnej „Ostoja Dworska” w Leśnicy,

– 27 lutego 2018r. – udział w spotkaniu w Domu Kultury w Małogoszczu – projekcja filmu pt. „Szwadron” oraz zwiedzanie wystawy malarstwa Zbigniewa Kasprzaka pt. „Wierna Rzeka i okolice” z okazji 155. rocznicy bitwy pod Małogoszczem z 24 lutego 1863r.,

– 1 marca 2018r. – udział uczniów naszej szkoły w koncercie poświęconym niezłomnym bohaterom antykomunistycznego podziemia pod hasłem „Moja Niepodległa” w Kieleckim Centrum Kultury z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych – spadkobierców zwyciężonych powstańców 1863r.

– 19 marca 2018r. – udział w zajęciach otwartych Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej zorgznizowanych przez Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach,

– 22 marca 2018r. – udział uczniów naszej szkoły w akcji honorowego oddawania krwi przez członków Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi,

– 26 marca 2018 r. – udział w projekcji filmu pt.”Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” z okazji Święta Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,

– 10 kwietnia 2018r. – udział w akcji „Żonkile” – ogólnopolskim projekcie edukacyjnym orgznizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943r.

– 12 kwietnia 2018r. – wyjazd do Kieleckiego Centrum Kultyry na spektakl teatralny „Listy katyńskie” oraz do IPN „Przystanek historia” w Kielcach – zwiedzanie wystaw „Sprawiedliwi wśród narodów świata” i „Marzec ’68” o tematyce żydowskiej,

– 13 kwietnia 2018r. – projekcja filmu dokumentalnego pt.”Katyń” na zajęciach lekcyjnych,

– 23 kwietnia 2018r.- udział młodzieży w ogólnopolskim projekcje pt.”Europa z naszej ulicy”organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, uczniowie naszego Liceum wykonali szereg działań pod hasłem „Europo, jesteś serca biciem”- grupa z LO Małogoszcz została laureatem konkursu i wygrała główną nagodę – wyjazd do Brukseli,

– 10 maja 2018r, – udział w Akademii Obywatelskiej – konferencji dotyczącej organizowania różnorodnych inicjatyw obywatelskich w środowisku lokalnym np. rekonstrukcji historycznych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach,

-14 -18 maja 2018r.-wizyta grupy uczniów naszego Liceum w Brukseli – zwiedzanie zabytków i i instytucji europejskich – Parlamentu Europejskiego i siedziby Rady Europejskiej,

– 15 maja 2018r. – udział w konferencji i warsztatach Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej -zajęciach otwartych na UJK w Kielcach pod hasłem „Laicyzacja i fundamentalizm” oraz zwiedzanie Muzeum Narodowego w Kielcach – udziałw projekcji filmu „Nasi sąsiedzi” w Centrum Dialogu Kultur,

-7 czerwca 2018r. – Dzień Kościuszkowski – udział w konferencji w małogoskim ratuszu z udziałem właściciela dworku w Ludyni , p.Stanisława Giżyńskiego – pasjanata historii – wysłuchanie wykładu pt. „Sprawa chłopska w powstaniu kościuszkowskim ” oraz w uroczystościach na cmentarzu przed tablicą upamiętniającą generałów z powstania kościuszkowskiego poległych w bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794r.,a złożonych na Babinku,

– 8 czerwca 1918 r. – udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Noc bibliotek” – IV edycji pod hasłem „Rzeczpospoczyta „

opracowała : Walentyna Szymkiewicz

Share This