Profile klas i rozszerzenia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

język polski
matematyka
historia
wos lub język angielski

l

Język polski

l

Wiedza o społeczeństwie

l

Animacja kultury

l

Historia

$

PRZEDMIOTY DODATKOWE

l

Logopedia artystyczna

l

Język angielski

l

Edukacja prawna

DOŁĄCZ DO BOHATERÓW

Share This