15 lutego 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu uczcili swojego Patrona – Bohaterów Powstania Styczniowego. Uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości odbyła się w Domu Kultury w Małogoszczu. Z tej okazji młodzież liceum pod opieką p. Magdaleny Łabędzkiej-Piróg i p. Weroniki Luty-Babiarz przygotowała spotkanie z historią pamiętnych lat 1863/1864, a mottem uroczystości były słowa: „Bohaterowie 1863 roku – PAMIĘTAMY”. Wspomnienia o bohaterach styczniowej nocy przeplatały się z melancholijnymi pieśniami i wierszami, które skłaniały do refleksji na temat patriotyzmu, bohaterstwa i losów ojczyzny. Wzruszenia dodały też wyświetlane filmy i obrazy przedstawiające Powstanie Styczniowe i bitwę pod Małogoszczem.
W rolę prowadzących wcielili się: Matylda Maliszewska i Szymon Olesiński, w roli solistek i solistów wystąpili uczniowie: Klaudia Stańczyk, Nikola Obirek, Julia Szymkiewicz, Szymon Olesiński oraz Jakub Grzyb, a recytatorami byli: Oliwer Szymkiewicz, Tomasz Nawrot, Iza Karasińska, Zuzanna Basa, Karolina Kot, Izabela Piekacz i Amelia Włodarczyk. Podkład gitarowy przygotowały: Julia Blicharska i Wiktoria Piechowska.
Na zakończenie p. dyrektor LO Renata Smagacz podziękowała uczestnikom uroczystości i uczniom za godne uczczenie Święta Patrona Szkoły. Samorząd Uczniowski po akademii złożył kwiaty oraz zapalił znicze na grobach powstańców styczniowych.

Share This

Dołącz

Podziel się wpisem!