Konkursy przedmiotowe

Królowa nauk

29 marca uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych zmagali się z matematyką w ramach konkursu „Królowa nauk”. Organizatorem konkursu było nasze liceum. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii gimnazjalnej najlepsze wyniki osiągnęli:

artykuły: 

III miejsce Krzysztofa Lisa w Powiatowym Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

14.04.2015r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".  Zasadniczym celem turnieju jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży, zasad i reguł postępowania na wypadek pożaru, przedstawienie historii pożarnictwa ochotniczego oraz ukazanie zakresu działań straży pożarnej.  

artykuły: 

Konkurs "Wiedzy o Powstaniu Styczniowym i bitwie pod Małogoszczem"

 

     Wśród wielu działań naszej szkoły podejmowanych corocznie dla upamiętnienia obchodów Dnia Patrona organizowany jest konkurs „Wiedzy o powstaniu Styczniowym i bitwie pod Małogoszczem”. W konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie a w finale udział biorą reprezentacje poszczególnych klas złożone z czteroosobowych zespołów. Zsumowany wynik przedstawicieli danej klasy decyduje o zajęciu odpowiedniego miejsca. Tegoroczne zmagania konkursowe zakończyły się następującymi wynikami:

 

artykuły: 

Projekt z języka niemieckiego.

W naszej szkole przeprowadzony został projekt z języka niemieckiego. Jego nazwa zarazem była pytaniem do uczniów "Wieso denkst du dass die deutsche Sprache wie ein lauernder Tiger ist?' - Dlaczego sądzisz, że język niemiecki to przyczajony tygrys. Tak sformułowane pytanie, prócz pobudzenia kreatywności biorących w projekcie udziału uczniów, pociągnęło ich również do sprawdzenia swych umiejętności lingwistycznych.

artykuły: 

Ekologiczne sukcesy naszych uczniów.

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest udział uczniów w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tym roku odbył się już XXVIII wojewódzki finał tej Olimpiady przeprowadzony 20 kwietnia w Instytucie Chemii UJK w Kielcach, co świadczy o randze jaką cieszy się ekologiczne zmagania młodzieży . Jest to jedna z popularniejszych Olimpiad wśród uczniów  choć wymaga wiedzy wielokierunkowej, łączącej przedmiotową znajomość biologii, chemii, geografii, fizyki, ekologii oraz zagadnień ochrony środowiska łącznie z przepisami prawa w tym zakresie.

artykuły: 

OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

22 marca 2013 r. w Kielcach odbył się etap okręgowy XXI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Powiat jędrzejowski w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentowała Anna Pakaszewska, uczennica naszego liceum. Zadaniem tego konkursu jest propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Uczestnicy etapu wojewódzkiego rozwiązywali test składający się z 40 pytań dotyczących zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia.

artykuły: 

Tydzień Kultury Języka w LO w Małogoszczu zakończony!

       W dniach od 04 do 08 marca 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu był uroczyście obchodzony Tydzień Kultury Języka. Jak każdego roku, również  i w tym spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy rywalizowali w wielu konkursach. A przebiegał następująco!

artykuły: 

Wojewódzki II Konkurs Recytatorski Poezja i proza o powstaniu styczniowym rozstrzygnięty

   W dniu 06 marca 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu w ramach Tygodnia Kultury Języka odbył się Wojewódzki II Konkurs Recytatorski Poezja i proza o powstaniu styczniowym.

artykuły: 

II i V miejsce dla LO w Małogoszczu w Wojewódzkim VII Konkursie Sprawności Językowej we Włoszczowie

  W dniu 08 marca 2013 roku młodzież z naszego liceum wzięła udział w VII Wojewódzkim Konkursie Sprawności Językowej we Włoszczowie. W ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka odbyły się dwa konkursy przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy prezentowali swoje umiejętności władania rodzimym językiem.

artykuły: 

WYRÓŻNIENIE dla LO w Małogoszczu w Wojewódzkim XIX Turnieju Krasomówczym O laur Demostenesa w Kielcach

  W dniu 04 marca 2013 roku młodzież z naszego liceum wzięła udział w Wojewódzkim XIX Turnieju Krasomówczym O laur Demostenesa w KCK w Kielcach.

artykuły: 

Strony