Wolontariat

Pomoc w odrabianiu prac domowych w ramach wolontariatu.

W ramach wolontariatu uczniowie naszego LO wyrazili chęć pomocy swoim młodszym kolegom z gimnazjum i szkoły podstawowej w nauce i w odrabianiu prac domowych z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i jezyków obcych.

Dyżury będą pełnione w LO w sali nr 16 w czwartki i piątki na ósmej godzinie lekcyjnej.

              Harmonogram zajęć

Przedmiot

artykuły: 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH - POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJACA WOLONTARIAT.

Nasze liceum bierze udział w konkursie „POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT”.

Po wykonaniu określonych zadań uzyskamy dyplom i tytuł „POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT”.

Jednym z zadań, które mamy do wykonania jest:

  • przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu w dowolnej formie i technice nt „Pomaganie jest fajne”

artykuły: 
pedagog: 

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NASZYCH UCZNIÓW.

     27 września 2017 roku młodzież klas II i III naszego liceum spotkała się z wolontariuszkami „Akademii Przyszłości” i „Wioski Aniołów”. Julia Sobczyk i Paulina Łabędzka są uczennicami naszej szkoły i angażują się w pomoc tym, którzy jej potrzebują.

artykuły: 
pedagog: