Osiągnięcia

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”

 • Posted on: 7 March 2019
 • By: Agnieszka Wojarska

Uczniowie naszego liceum brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”, organizowanym przez Fundację Zakłady Kórnickie. Etap wojewódzki odbył się we wtorek 5 marca 2019 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach. Nasze liceum reprezentowały 3 zespoły: Wiktor Golka i Matylda Maliszewska, Tomasz Nawrot i Sylwia, Milena Stańczyk i Daria Żabka.
Podstawowym celem konkursu jest przeprowadzenie  akcji zwiększającej świadomość młodzieży w zakresie idei pracy organicznej a także popularyzowanie postaw prospołecznych i rozwijanie kreatywności uczniów.

artykuły: 
sukcesy: 

III miejsce Karoliny Łabędzkiej

 • Posted on: 7 March 2019
 • By: Weronika Luty-B...

III miejsce uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu Karoliny Łabędzkiej w  VI Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Niezłomni. Pamięci Zapomnianym Bohaterom Naszego Regionu” zorganizowanym przez Wzgórze Zamkowe – Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz IPN Kielce

artykuły: 
sukcesy: 

Olimpiada Cyfrowa

 • Posted on: 4 December 2017
 • By: Marek Pakaszewski

23 listopada w I etapie Olimpiady Cyfrowej do testu przystąpiło 2 346 osób z 242 szkół z całej Polski. Do II etapu przeszło 299 uczniów. W Olimpiadzie wzięło udział siedmioro naszych uczniów. Miło mi poinformować, że Julia Adamczyk z klasy IIA została zakwalifikowana do II etapu Olimpiady.

artykuły: 
sukcesy: 

XXV edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

 • Posted on: 28 November 2017
 • By: Błażej Kuterasiński

W dniu 24 listopada 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przeprowadzony został finał XXV edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 50 uczniów z 28 szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkół) z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań testowych dotyczących min.

artykuły: 
sukcesy: 

stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego

 • Posted on: 25 April 2017
 • By: Renata Smagacz

Miło nam poinformować, że uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu: Aleksandra Olesińska Ib oraz Tomasz Grzesik IIa otrzymali stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego. Uczniowie ci spełnili wszystkie kryteria dzięki swoim osiągnięciom z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, wysokim wynikiem na egzaminie gimnazjalnym oraz wysoką średnią. 24 kwietnia 2017 r.

artykuły: 
sukcesy: 

Klaudia Chatys najlepsza w województwie!!!

 • Posted on: 2 December 2015
 • By: Błażej Kuterasiński

Ogromny sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. W Finale XXIII edycji wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej” Klaudia Chatys zajęła I miejsce uzyskując 29 pkt. na 30 pkt. możliwych do zdobycia. Bardzo dobrze wypadł także Krzysztof Lis, który zdobył 26pkt. a to dało mu bardzo wysokie V miejsce w konkursie.
Zwycięstwo Klaudii jest tym bardziej znaczącym i niesamowitym sukcesem, ponieważ w tegorocznej finałowej edycji konkursu startowała rekordowa ilość uczniów. O laur zwycięzcy ubiegało się 56 uczniów z  29 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.  

artykuły: 
sukcesy: 

Sukces Krzysztofa Lisa

 • Posted on: 15 April 2015
 • By: Renata Smagacz

Miło nam poinformować, że Krzysztof Lis, uczeń klasy IB Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu otrzymał stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego. Regionalny program stypendialny  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczeń spełnił wszystkie kryteria m.in. dzięki swoim osiągnięciom: finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, bardzo wysoki wynik na egzaminie gimnazjalnym oraz wysoką średnią z przedmiotów.
Serdecznie gratulujemy stypendium i życzymy kolejnych sukcesów!

 

artykuły: 
sukcesy: