Filmoteka szkolna

Projekt edukacyjkny "Filmoteka szkolna. Akcja!"

Projekt Filmoteka Szkolna. Akcja! ma na celu upowszechnienie Filmoteki Szkolnej, wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu materiału filmowego na zajęciach szkolnych, promocję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej, a także stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości nawiązania kontaktów ogólnopolskich i wymiany informacje na temat projektu edukacyjnego realizowanego w ramach „Filmoteki szkolnej „

Organizator projektu – Centrum Edukacji Obywatelskiej doświadczeń.

artykuły: