Poezja

Wiersze z tomiku poetyckiego "Niezatrzymana wielobiegunowość"

  • Posted on: 19 June 2013
  • By: Renata Piotrowska

Piękno poezji min. na tym polega, że niesie w sobie bardzo indywidualny odbiór treści. Trudno wskazywać klucz interpretacji, choć oczywiście można, gdyż wiersze w zależności od stopnia wrażliwości, wiedzy, wyobraźni można przeżywać zupełnie różnie. Język poezji posługuje się metaforą, skrótem, symbolem a to narzędzia wieloznacznego odbioru rzeczywistości. Poezja Piotra Krajewskiego wymyka się jednoznacznemu opiniowaniu. W jego zbiorku znajdziemy taką różnorodność obserwacji i przemyśleń, że każdy kto „czuje poezję” znajdzie coś dla siebie i swojej wrażliwości. Będziemy przedrukowywać tutaj kolejne wiersze zbiorku i grupować je wg określonych motywów czy podobieństwa tematów przemyśleń, obserwacji autora. Zapoznajcie się, naprawdę warto.

artykuły: