Tomasz Nawrot wśród laureatów w finale wojewódzkim

  • Posted on: 27 November 2018
  • By: Błażej Kuterasiński

23 listopada 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przeprowadzony został finał XXVI edycji wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 42 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Duży sukces w konkursie osiągnął Tomasz Nawrot - uczeń pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu, który zajął IV miejsce, plasując się jednocześnie wśród laureatów finału wojewódzkiego.

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardziej szczegółowe sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych i obronnych.

Wyniki konkursu:

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

 Karolina Kot

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach

II

 Patrycja Gaweł

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

III

Dominika Walas

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

IV

 Tomasz Nawrot

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego       w Małogoszczu

V

 Krzysztof Zbojak

   Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

VI

 Sylwia Ziętal

   Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach

 

Na zakończenie organizatorzy podziękowali uczniom i nauczycielom za udział w konkursie, który był okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gratulujemy Tomkowi sukcesu!

artykuły: