Klasy: politechniczna i turystyczna

Profil politechniczny

Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka
  • fizyka
  • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

  • fizyka doświadczalna - w klasie drugiej

Prezentacja klasy politechnicznej.

Profil turystyczny

Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka
  • geografia
  • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

  • geografia turyzmu - w klasie drugiej

Prezentacja klasy turystycznej.


Klasa humanistyczna z elementami prawa

Klasa przyrodnicza

Języki obce

Grupa sportowa