CERTYFIKAT "POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT".

 • Posted on: 25 January 2018
 • By: Beata Standerska

 

 Z przyjemnością informujemy, że nasze Liceum otrzymało CERTYFIKAT "POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT"

 

     Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu w okresie od 15 marca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku brała udział w ogólnopolskim projekcie Pomagamy Innym! Szkoła Promująca Wolontariat”.

      Celem projektu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Za udział w projekcie i wykonanie zadań konkursowych nasze liceum otrzymało Certyfikat „POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT”.

W ramach projektu młodzież naszej szkoły wykonywała zadania konkursowe przewidziane regulaminem w sposób następujący:

 1. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: „Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym?

     Wśród 84 uczniów z naszej szkoły przeprowadziliśmy ankietę mającą na celu sprawdzenie ich zasobu informacji dotyczących wolontariatu oraz ich odczuć osobistych wobec pomocy innym ludziom.

Ankieta zawierała 12 pytań:

 1. Czy wiesz co to jest wolontariat?

 2. Czy uważasz, że wolontariat jest potrzebny?

 3. Jakie znasz przykłady wolontariatu?

 4. Co daje nam wolontariat?

 5. Czy jesteś wolontariuszem?

 6. Czy lubisz pomagać?

 7. Czy czujesz satysfakcję udzielając pomocy?

 8. Czy chciałbyś być wolontariuszem?

 9. Czy twoi znajomi działają w wolontariacie?

 10. Jakie cechy według ciebie powinien posiadać wolontariusz?

 11. Skąd dowiedziałeś się o wolontariacie?

 12. Dlaczego nie jesteś wolontariuszem?

     Z analizy ankiety wynika, że wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą czym jest wolontariat, jaką pełni funkcje i czym powinien cechować się prawdziwy wolontariusz oraz wiedzą w jaki sposób można pomagać.

     Z radością stwierdzamy, że choć wydaje się nieliczna, jest grupa uczniów – 20 osób, która działa w wolonatriacie. Na 84 badanych uczniów to jest to jednak całkiem spora liczba młodych ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na pomaganie innym.

     Cała badana społeczność uczniowska uważa, iż tego rodzaju aktywność jest bardzo potrzebna w dzisiejszym społeczeństwie. 79 spośród badanych lubi pomagać, czuje satysfakcję i spełnienie udzielając tej pomocy.

     Niestety większość spośród badanych uczniów (64) nie udziela się jako wolantariusze, co związane jest w większości przypadków z brakiem wolnego czasu, jednak 28 badanych deklaruje chęć pomagania innym, co napawa nadzieją iż być może po podjętych przez nas przedsięwzięciach zwiększy się ilość osób działających w wolontariacie.

 1. Zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego – zachęcającego uczniów do zaangażowania się w działania wolontariackie.

     W dniu 30.05.2017r. odbył się w naszej szkole apel, na którym gościliśmy wiceprezesa Zarządu Fundacji „Wioska Aniołów” pana Michała Steciaka, który zajmuje się działaniami wolantariackimi na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących pomocy. Pan Michał opowiedział czym jest wolontariat, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza oraz formy działania w wolontariacie, przybliżył również cele założonej przez niego fundacji.

Jak stwierdził - dogoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, rozmowa, słuchanie, wdzięczność – to w skrócie praca jego wolontariuszy.

     Celami fundacji są: wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, działania na rzecz wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej, prowadzenie i wspieranie działalności społecznej, terapeutycznej i edukacyjnej ukierunkowanej na potrzeby dzieci, młodzieży, rodziny, osoby chore, samotne, bezrobotne i inne osoby w trudnych sytuacjach życiowych, kształtowanie wrażliwości muzycznej u dzieci i osób dorosłych, prowadzenie terapii logopedycznej opartej na kompleksowej diagnozie, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw istot żywych, począwszy od praw człowieka po prawa zwierząt, wprowadzanie i propagowanie animaloterapii i muzykoterapii w celach terapeutycznych, edukacyjnych oraz społecznych, działania edukacyjne, wychowawcze, badawcze i naukowe w zakresie szerzenia wiedzy o animaloterapii oraz innych metod terapii zajęciowej, wprowadzanie w życie gospodarcze oraz kształtowanie przedsiębiorczości.

     Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził pies – terapeuta Rico, który wykorzystywany jest w dogoterapii. Pan Michał zaprezentował kilka umiejętności Rico. Nasi uczniowie byli pod wrażeniem psa – wolontariusza.

Uczniowie naszego liceum również pracują jako wolontariusze i angażują się w pracę na rzecz osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia i pomocy. Nasi uczniowie działają w Szkolnym Klubie Honorowego Dawcy Krwi, Szlachetnej Paczce, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Fundacji „Wioska Aniołów”, Fundacji „Akademia Przyszłości” oraz pomagali podczas organizacji i przebiegu Światowych Dni Młodzieży.

     Dziękujemy młodym ludziom za zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, za poświęcenie swojego wolnego czasu dla innych, za empatię i zrozumienie. Bo przecież „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

 1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. Pomaganie jest fajne.

     Uczniowie naszego liceum wzięli udział w konkursie plastycznym propagującym tematykę wolontariatu nt „Pomaganie jest fajne”

Do konkursu plastycznego zgłosiło się 24 uczniów. Wyróżniono 10 prac.

     Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni dodatnimi punktami z zachowania (10 pkt.), ocenami bardzo dobrymi i celującym i z przedmiotu wiedza o kulturze.

     Wyróżnione prace zostały wyeksponowane na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły. Uczniowie wyróżnieni otrzymali dodatkowo bonusy z przedmiotu wiedza o kulturze.

 1. Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – nawiązanie współpracy z przedszkolem i zorganizowanie systematycznych spotkań uczniów z dziećmi w celu czytania im książek.

     Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu włączyli się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

     Celem głównym akcji jest: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej, kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, rozwijanie sprawności językowych, propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.

     W czasie obchodów Tygodnia Kultury Języka dnia 14.03.2017r. uczniowie liceum w formie inscenizacji zaprezentowali najmłodszym dzieciom Szkoły Podstawowej (klasy I – III) i przedszkolakom z Przedszkola Publicznego w Małogoszczu spektakl „Wesoły świat Jana Brzechwy”. Licealiści przebrani za postacie z bajek Jana Brzechwy, z humorem czytali najmłodszym najbardziej znane i lubiane bajki. W czasie inscenizacji pojawili się m. in.: Samochwała, Kłamczucha, Leń, Skarżypyta, Żuk, Biedronka, Muchomor, Żaba, Doktor, Kaczka Dziwaczka, Kucharz, Kupiec, Żuraw, Czapla.

     Najmłodsi widzowie byli bardzo zadowoleni i podekscytowani taką formą prezentacji i przekazu znanych im bajek. Śmiech i radość na twarzach dzieci był tego najlepszym dowodem. Podczas tego zadania nie tylko najmłodsi dobrze się bawili...

     Nasi licealiści pod opieką opiekuna biblioteki nawiązali również współpracę z Publicznym Przedszkolem w Małogoszczu i zorganizowali systematyczne spotkania z najmłodszymi odbiorcami literatury. W każdą środę od 22.02.2017 do 14.06.2017, podczas wspólnych spotkań, czytali najmłodszym bajki, wiersze, opowiadania, książki znanych autorów.

     Mali słuchacze po wysłuchaniu ciekawych opowieści, kolorowali ulubione postacie z bajek na wcześniej przygotowanych przez naszych uczniów kartach pracy.

 1. Doceniam to co mam i chcę pomagać innym” – przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

     Pedagog szkolny przeprowadził na zajęciach w klasach I i II pogadankę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania innym, znajdującym się w potrzebie:

Temat: „Doceniam to co mam i chcę pomagać innym – idea wolontariatu, praca wolontariusza”

     Uczniowie naszego liceum pracują jako wolontariusze i angażują się w pracę na rzecz osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia i pomocy. Nasi uczniowie działają w:

 • Szkolnym Klubie Honorowego Dawcy Krwi

 • Szlachetnej Paczce

 • Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 • Fundacji „Wioska Aniołów”

 • Fundacji „Akademia Przyszłości”

 • pomagali podczas organizacji i przebiegu Światowych Dni Młodzieży.

     Jesteśmy dumni z naszych wolontariuszy, podziwiamy ich za zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, za poświęcenie swojego wolnego czasu dla innych, za empatię i zrozumienie.

Bo przecież „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

 1. Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł…”. Uczniowie piszą krótkie opowiadania lub wiersz na podany temat.

     Uczniowie naszego liceum wzięli udział w konkursie literackim propagującym tematykę wolontariatu nt. „Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł...”, „Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem...” .W konkursie wzięło udział 10 uczniów, wyróżniono 2 wiersze i 2 opowiadania.

 • wiersze i opowiadania są autorstwa 4 uczennic klasy I b

     Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni dodatnimi punktami z zachowania (10 pkt.), ocenami bardzo dobrymi i celującymi z przedmiotu wiedza o kulturze.

Uczniowie wyróżnieni otrzymali dodatkowo bonusy z przedmiotu wiedza o kulturze.

 1. Wolontariusze są wśród naszych uczniów.

     27 września 2017 roku młodzież klas II i III naszego liceum spotkała się z wolontariuszkami „Akademii Przyszłości” i „Wioski Aniołów”. Julia Sobczyk i Paulina Łabędzka są uczennicami naszej szkoły i angażują się w pomoc tym, którzy jej potrzebują. Dziewczyny postanowiły opowiedzieć o ich pracy wolontaryjnej i zachęcić do niej swoich kolegów i koleżanki.

   Julka w tym roku w Akademii Przyszłości pełni rolę koordynatora regionalnego i lidera kolegium. Głównym celem programu Akademii Przyszłości jest przeprowadzenie dziecka od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Praca wolontariusza Akademii polega na cotygodniowych zajęciach z dzieckiem, które nie wierzy we własne możliwości. Wolontariusz jest impulsem do zmiany nastawienia i mentorem, który otwiera przed dzieckiem całkiem nowy świat. Wolontariusze Akademii pomagają dzieciom z problemami, pochodzącymi z trudnych rodzin. Działają na terenie Kielc i Sandomierza. Dla wolontariuszy organizowane są różne szkolenia, np. budowanie zespołu czy coachingowe rozwiązywanie problemów. Aby zgłosić się do Akademii wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

     Paulina Pracuje jako wolontariusz w „Wiosce Aniołów”. Celem fundacji jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, prowadzenie i wspieranie działalności społecznej, terapeutycznej i edukacyjnej ukierunkowanej na potrzeby dzieci, młodzieży, rodziny, osoby chore, samotne, bezrobotne i inne osoby w trudnych sytuacjach życiowych. Jednym słowem mówiąc wolontariusze pomagają tym, którzy właśnie tej pomocy potrzebują angażując się w różne akcje.

     Jak stwierdziły nasze wolontariuszki – wolontariat daje satysfakcję, radość i poczucie spełnienia, łączy z innymi ludźmi, poszerza sieć kontaktów a w przyszłości wspomaga karierę zawodową - możliwość dodania wątku o wolontariacie do CV, jest niewątpliwie znaczącą korzyścią. Umożliwia zdobycie nowych umiejętności, przydatnych w każdej pracy, takich jak: komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów, planowanie, czy zarządzanie zadaniami, uczy odpowiedzialności, punktualności, zrozumienia i zarządzania swoim czasem.

Każdy może pomagać, jeśli tylko chce.

     Jesteśmy dumni że nasi uczniowie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, dziękujemy im za zaangażowanie, za poświęcenie swojego wolnego czasu dla innych, za empatię i zrozumienie. Bo przecież „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

     Wolontariat to nie tylko ciekawa przygoda i pożytecznie spędzony czas, ale przede wszystkim cenne doświadczenie, które procentuje w przyszłości.

 

pedagog: 
Samorząd Uczniowski: