Jubileusz 25-lecia Liceum w Małogoszczu

  • Posted on: 18 October 2016
  • By: Magdalena Łabęd...

W sobotę 8 października oficjalne obchody Jubileuszu rozpoczęła msza święta w Kościele parafialnym, następnie w Domu Kultury w Małogoszczu miała miejsce uroczysta gala, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele i przede wszystkim absolwenci oraz obecni uczniowie Liceum. Wśród oficjalnych wystąpień nie zabrakło chwil wzruszenia i łez. Zaproszeni goście ciepło i serdecznie wypowiadali się o placówce, gratulowali Jubileuszu, sukcesów i podkreślali niezastąpioną rolę szkoły w środowisku. Pani dyrektor Anna Nosal podziękowała wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili ten ważny dla szkoły dzień oraz tym, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Liceum, a także pomogli w organizacji i przeprowadzeniu tej uroczystości.

W ramach części artystycznej zaproszeni goście odbyli podróż sentymentalną do początków istnienia Jubilatki. Wspomnienia objęły wszystkie ważne historie, które rozegrały się w minionych 25 latach w murach szkoły: pierwszy dzwonek, pierwszy bal maturalny, pierwszą maturę, osiągnięcia uczniów i nauczycieli, przeprowadzkę do nowego budynku, a także przegląd losów absolwentów, którzy odnieśli duże sukcesy zawodowe.  Dzięki przygotowanej prezentacji można było prześledzić, jak zmieniała i rozwijała się szkoła. Mottem przewodnim jubileuszu stały się słowa „piękne jest to, co w nas zostało”. Uroczystość prowadzili obecni uczniowie (Wiktoria Simlat i Marek Molenda)  oraz absolwenci małogoskiej szkoły (Justyna Bona i Mateusz Malarczyk). Na scenie można było podziwiać niezwykle utalentowaną młodzież licealną oraz absolwentów, którzy zaprezentowali zebranym „wspomnień małą garść”. Dzięki prezentacjom artystycznym odżyły wspomnienia ze szkolnych wycieczek, pierwszych miłości ze szkolnej ławy, pierwszych sukcesów, wzlotów i upadków młodości. Ważnym wydarzeniem było też zasadzenie przed placówką dębu upamiętniającego 25 lat istnienia Liceum. Następnie wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Szczególnym powodzeniem cieszyła się wystawa pamiątkowych zdjęć oraz stare kroniki. Liczne grono przybyłych absolwentów oraz nauczycieli po uroczystości bawiło się na drugim już Zjeździe Absolwentów. Bal był bardzo udany, odnowił relacje nauczycieli z uczniami, zacieśnił więzi towarzyskie i dostarczył wielu wspomnień na kolejne lata.

artykuły: