Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący – Kielesińska Łucja

Z-ca przewodniczącego – Szaba Weronika

Sekretarz – Skrobot Aleksandra

Skarbnik – Parzniewski Dominik

Członek zarządu – Walczak Aleksandra

Przewodniczący sekcji kulturalno – naukowej – Stańczyk Klaudia

Z-ca przewodniczącego sekcji kulturalno – naukowej – Szymański Piotr

Przewodniczący sekcji turystyczno – gospodarczej – Sobczyk Julia

Z-ca przewodniczącego sekcji turystyczno – gospodarczej – Jakubczyk Karol

Przewodniczący sądu koleżeńskiego – Simlat Wiktoria

Z-ca przewodniczącego sądu koleżeńskiego – Szymkiewicz Karolina

Opiekun – Błażej Kuterasiński