Fizyka dla gimnazjum!

W tym roku szkolnym po raz pierwszy zaproponowaliśmy gimnazjalistom z PG Małogoszcz udział w "Bezpiecznym spotkaniu z elektrycznością i magnetyzmem". Gimnazjaliści obserwując demonstracje i eksperymenty z elektryczności oraz magnetyzmu mieli możliwość utrwalić sobie wiadomości z tych działów fizyki.

artykuły: 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NASZYM LICEUM

Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2017 roku nasza szkoła po raz czwarty bierze udział w realizacji projektu "Dzień Przedsiebiorczości".

Informacji udzielają koordynatorki projektu panie Maria Muszyńska i Beata Standerska.

Chętnych zapraszamy do uczestniczenia w projekcie.

artykuły: 

XXV Tydzień Kultury Języka

Kto czyta błądzi mądrze i z refleksją

Cel główny: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej, kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, rozwijanie sprawności językowych, propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych

artykuły: 

154. rocznica Powstania Styczniowego. Pamiętamy.

               Z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i bitwy pod Małogoszczem 24 lutego 1863r. społecznność uczniowska naszego Liceum noszącego zaszczytne imię Bohaterów Powstania Styczniowego podjęła szereg działań, aby uczcić swojego Patrona. 

artykuły: 

Ach co to był za bal...

    Jeśli prawdą jest, że przynajmniej raz w życiu każda dziewczyna chciałaby poczuć się jak księżniczka z bajki, a każdy chłopak, jak książę, to właśnie sen się ziścił, a marzenie o prawdziwym, wielkim balu przybrało realny kształt. Stało się to 28 stycznia 2017r.

artykuły: 

Strony