Pomoc w odrabianiu prac domowych w ramach wolontariatu.

W ramach wolontariatu uczniowie naszego LO wyrazili chęć pomocy swoim młodszym kolegom z gimnazjum i szkoły podstawowej w nauce i w odrabianiu prac domowych z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i jezyków obcych.

Dyżury będą pełnione w LO w sali nr 16 w czwartki i piątki na ósmej godzinie lekcyjnej.

              Harmonogram zajęć

Przedmiot

artykuły: 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących” to projekt, w ramach którego założono przyznanie 259 stypendiów dla zdolnych uczniów gimnazjów (klas gimnazjalnych) i liceów w województwie świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów będzie objęty przez 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł/msc. (przy czym stypendium w łącznej wys. 3 800 zł zostanie wypłacone w jednej transzy).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium będzie złożenie dokumentów:

artykuły: 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH - POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJACA WOLONTARIAT.

Nasze liceum bierze udział w konkursie „POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT”.

Po wykonaniu określonych zadań uzyskamy dyplom i tytuł „POMAGAMY INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT”.

Jednym z zadań, które mamy do wykonania jest:

  • przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu w dowolnej formie i technice nt „Pomaganie jest fajne”

artykuły: 
pedagog: 

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NASZYCH UCZNIÓW.

     27 września 2017 roku młodzież klas II i III naszego liceum spotkała się z wolontariuszkami „Akademii Przyszłości” i „Wioski Aniołów”. Julia Sobczyk i Paulina Łabędzka są uczennicami naszej szkoły i angażują się w pomoc tym, którzy jej potrzebują.

artykuły: 
pedagog: 

Udział klasy IIIa i IIIb w "Salonie Maturzystów 2017"

Salon Maturzystów    Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Kieleckim Salonie Maturzystów - Perspektywy 2017", który odbył się 12 września na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Salon Maturzystów Perspektywy 2017 jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia.

artykuły: 

STYPENDIUM SOCJALNE

Druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski przyjmowane są do 15 września 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 7.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien w szczególności zawierać:

a) dane personalne ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia,

b) dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego takie jak:

artykuły: 

Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach oferty przedstawionej przez Towarzystwo Compensa, wybranej przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 19 czerwca 2017r..

Wysokość składki – 39 zł; suma ubezpieczenia – 14 000 zł

Zachęcam do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia: OWU NNW Szkolne 2017.pdfOferta ubezpieczenia NNW.pdf

artykuły: 

Strony