Z wizytą w Instytutucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach

   Po raz kolejny grupa małogoskich licealistów uczestniczyła w zajęciach otwartych Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej, zorganizowanych przez Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach.

artykuły: 

Konferencja edukacyjna

12 marca 2018 r. uczniowie, którzy uzyskali stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami i rodzicami w konferencji edukacyjnej zorganizowanej przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

artykuły: 

Ogólnopolski konkurs chemiczny "Alchemik"2018

 Jak co roku  7 marca 2018 młodzież naszego gimnazjum i liceum brała udział w ogólnopolskim konkursie chemicznym „Alchemik”. W zmaganiach uczestniczyło 16 uczniów z liceum i 23 uczniów z gimnazjum, którzy mieli do rozwiązania 30 zadań testowych i jedno zadanie opisowe. Teraz czekamy na wyniki konkursu życząc wszystkim uczniom zwycięstwa.

artykuły: 

Świat w probówce - doświadczenia chemiczne w naszym LO

Młodzi chemicy zabrali się do pracy -  chwycili za fartuchy, rękawiczki i probówki. W ramach ciekawych lekcji chemii uczniowie klas 1 i 2 podzieleni na grupy przeprowadzili łatwe doświadczenia pozwalające na wykrycie substancji odżywczych w produktach codziennego użytku i trudne wymagające dużej precyzji, uwagi i skupienia.

artykuły: 

XXVI Tydzień Kultury Języka

"Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie" 

Cel główny: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych, przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej, kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych, doskonalenie umiejętności formułowania argumentów i tworzenia logicznej, spójnej oraz poprawnej pod względem językowym wypowiedzi, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu 

artykuły: 

Wąchock 2018

     19.01.2018r. uroczystości w Szydłowcu rozpoczęły trzydniowe obchody 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Mszę Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Zygmunta koncelebrował ojciec Opat Eugeniusz Augustyn. Po niej biorący udział w obchodach złożyli kwiaty przy tablicy księdza Adama Malanowicza i na grobach powstańców z 1863 r. na cmentarzu parafialnym.

artykuły: 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018

 

21 marca 2018 r. odbędzie się 15 edycja programu „Dzień przedsiębiorczości”.

Nasze liceum już po raz 5 weźmie udział w programie.

Program jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018.

artykuły: 
pedagog: 

Strony