W styczniu 2020 roku, w ramach realizacji projektu Erasmus+, licealiści z Małogoszcza wyjechali do Hiszpanii i tydzień nauki w naszej szkole zamienili na tydzień pracy w IES Carmen De Burgos Almeria. Wraz z uczniami z Portugalii, Włoch, Finlandii, Turcji i Hiszpanii...